Systemy Master Key

System Klucza Generalnego „Master Key”


System klucza Master to klucze oraz różnego rodzaju zamknięcia wykonane w taki sposób, że przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną przez Zamawiającego system liczbę zamknięć.
System Klucza Generalnego może się składać z różnego typu wkładek bębenkowych (patentowych), kłódek, wkładek do zamków nawierzchniowych, zamków przemysłowych, zamków meblowych, itp.


KORZYŚCI:

  • w sytuacji zagrożenia wszystkie drzwi mogą być otwarte za pomocą jednego klucza,
  • kontrola przed nieautoryzowanym dorobieniem kluczy – profil klucza zastrzeżony i opatentowany,
  • właściciel systemu określa liczbę kluczy oraz osoby uprawnione do otwarcia poszczególnych pomieszczeń,
  • dobrze zaprojektowany system pozwala na istotne ograniczenie liczby kluczy funkcjonujących na danym obiekcie, co w prosty sposób przekłada się na obniżenie kosztów zakupu,
  • możliwość zamówienia dodatkowych kluczy i wkładek przez osoby uprawnione, bez potrzeby wychodzenia z domu,
  • nasz produkt jest wysokiej jakości, co gwarantuje właściwe funkcjonowanie wszystkich zamknięć przez długi czas,
  • możliwość realizacji systemu etapami.


KOMFORT:

Irytuje Cię codzienne szukanie właściwego klucza? Możesz mieć jeden klucz do wszystkich zamków, korzyścią takiego rozwiązania jest prosta i szybka komunikacja wewnątrz obiektu.
SYSTEM KLUCZA MASTER ZAWIERA NASTĘPUJĄCE GRUPY:


System wkładek ujednoliconych – wszystkie wkładki otwierane są tym samym kluczem.

GERDA Master Key 1

System wkładki centralnej
 – klucze indywidualne do jednego pomieszczenia (mieszkania) otwierają także pomieszczenia/drzwi wspólne (furtki, klatki schodowe, wejścia do garażu, śmietnika itp.). Szczególnie przydatny w osiedlach mieszkaniowych.

GERDA Master Key 2
System klucza głównego
– klucz Master otwiera wszystkie pomieszczenia wewnątrz obiektu. Poszczególne pomieszczenia otwierane są tylko kluczami indywidualnymi.


GERDA Master Key 3
System Klucza Centralnego
– dedykowany do dużych budynków biurowych, przemysłowych, szkół, szpitali itp. W zależności od struktury organizacyjnej instytucji w systemie funkcjonuje kilka grup kluczy podlegających nadrzędnemu kluczowi Master obsługującemu cały system.


GERDA Master Key 4

Proponowane rozwiązania stosujemy także w przypadku wkładek GERDA PRO System oraz CL.
PRAWIDŁOWO WYKONANY POMIAR WKŁADKI:

1. Zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi drzwi (wymiar A) i dodać wymiar grubości stosowanego szyldu.
2. Zmierzyć odległość od osi zamka do krawędzi drzwi (wymiar B) i wymiar grubości stosowanego szyldu.

Otrzymane wymiary określają dopuszczalny wymiar wkładki. Przesłane pomiary pozwalają na sporządzenie wyceny systemu.


GERDA Master Key 5
Do pobrania: Formularz zamówienia systemu Master Key

Jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem?


Zachęcamy do kontaktu z Działem Master Key (mk@gerda.pl)