Największym kapitałem dla firmy Gerda Sp. z o.o. są pracownicy. Ich zaangażowanie i postawa wpływa businessman 1492561 1920na jakość realizacji powierzonych im zadań.
Dlatego też zależy nam, aby pracownicy czuli satysfakcję z pracy oraz aktywnie uczestniczyli w życiu firmy.
Kogo szukamy?