Gerda Budowlana Firma Roku 2016
Z dumą informujemy,  że podczas uroczystej Gali Builder Awards 2017, która odbyła się 25 stycznia 2017, GERDA została nagrodzona tytułem "Budowlana Firma Roku 2016".
Nagrodę odebrał Pan Prezes Zbigniew Mendel, któremu przyznano tytuł "Osobowość Branży Budowlanej 2016".


Wyróżnienie Budowlana Firma Roku 2016 dla GERDY
zostało przyznane przez Redakcję, Radę Naukową i Programową miesięcznika Builder, firmom z branży budowlanej, za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku budowlanym oraz menadżerom tych firm, za skuteczne zarządzanie i sukcesy rynkowe.

Gerda BudowlanaFirmaRoku2016

Tytuł Osobowość Branży Budowlanej 2016 dla Pana Prezesa Zbigniewa Mendla - przyznany przez Redakcję, Radę Naukową i Programową miesięcznika Builder szefom firm – osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie inicjatyw istotnych dla rozwoju branży.


GERDA Osobowosc Roku 2016